Povijest

Sadašnja Organizacija Glazbeno-estradnih Izvođača Hrvatske, nastala  je kao pravna slijednica “Udruženja Muzičara Osijek” 1958 godine i prvi predsjednik koji  je obnašao počasnu dužnost  bio je  gosp. Antun Nikolić –Tuca, a radno mjesto tajnika gosp. Đuro Gajdoš , sve do 1978 godine kad je na njegovo mjesto izabran gosp. Pero Nikolin zbog svojih glazbenih kvaliteta kao izvođača u to vrijeme.

Gosp. Pero Nikolin  obnaša dužnost tajnika Udruženja Muzičara Osijek,kasnije 1983 mijenjaju naziv  i adresu sjedišta. Novi naziv je “Organizaciju Muzičko-Estradnih radnika sve do 1997 godine.

1984 godine Udruženje ulazi u Savez Organizacija Muzičko-estradnih radnika Hrvatske, čiji je predsjednik  bio gosp. Milan Fišter.

Udruženje sve te godine radi agencijski ,dogovaraju,vode evidenciju i vrše isplate prema muzičarima koji su u to vrijeme nastupali po hotelima i ugostiteljskim objektima u cijeloj Hrvatskoj.

Zbog ratnih okolnosti 1991 godine gosp. Peru Nikolina na neodređeno vrijeme zamjenjuje  gosp. Krešimir Tolj i obnaša mjesto tajnika do 1993 godine.

U vremenu od 1993 do 1997 godine Organizacija je u mirovanju i nakon ratnih djelovanja  pokreće se nova udruga  pod nazivom Organizacija Glazbeno-estradnih Izvođača  Osijek  i na prvoj skupštini u hotelu Central , biraju se nova tijela upravljanja po zakonu o udrugama Republike Hrvatske. Na skupštini je bio prisutan i predsjednik Saveza  Organizacija Muzičko-estradnih radnika Hrvatske gosp. Milan Fišter. Od tada smo samostalna Organizacija koja djeluje na prostoru cijele Republike Hrvatske.

Kao prvi predsjednik izabran je jednoglasno Robert Predrijevac, a tijekom godina mjesto predsjednika obnašali su gospođa Ksenija Menkovska, gosp. Dubravko Lažeta, gosp.Robert  Jaman ,ali nitko od navedenih nije obnašao dužnost u cijelom mandatu od 4 godine.

Ove godine 2021 ,Organizacija mijenja naziv u Organizacija Glazbeno-estradnih Izvođača Hrvatske.

Članstvo se u ovih  25 godina  povećalo za  nekoliko  puta. Od skromnih pedesetak članova danas udruga evidentira  cca  600 redovnih članova a ukupno (povremeno) članstvo doseže i broj preko 870.

Današnja udruga nalazi se od 2004 godine u istom prostoru, koji je u vlasništvu  grada Osijeka  na adresi Trg Slobode 2, koji su članovi sami renovirali  2004 godine o svom trošku.

U prostoru se održavaju radionice,probe,nastupi  projektne aktivnosti  i sve ostale djelatnosti koje udruga ima u statutu kao redovne i gospodarske djelatnosti.