MEĐUNARODNI FESTIVAL ORIJENTALNOG PLESA

MEĐUNARODNI FESTIVAL ORIJENTALNOG PLESA

Kulturnim projektom – festivalom.orijentalnih plesova  želimo javnosti približiti različite orijentalne plesove kao i podariti gradu događaj jedinstven u Hrvatskoj.

Sami orijentalni plesovi su često žrtva raznih predrasuda i želja nam je da ovaj projekt ukloni te predrasude. U njega su uključene radionice orijentalnog plesa u koje se mogu uključiti svi građani neovisno o spolu i starosnoj dobi i večernji show u kojem će nastupati plesači-ce sa područja cijele Hrvatske i okolnih susjednih država.
Orijentalni ples je ples koji vuče korijene iz prethistorijskog doba i na Istoku ima status koji balet drži na zapadu. U povijesti je služio ženama kao priprema za trudnoću i porod. Žene u arapskim zemljama još uvijek ga koriste u te svrhe. Nažalost taj ples je ujedno i jedan prema kojemu ima najviše predrasuda koje su potaknute Hollywoodom.

Orijentalni ples je ples koji su žene plesale za žene, žene nikad nisu plesale pred čisto muškom publikom. Muškarci su plesali pred muškom publikom. U nekim zemljama je ženama bilo zabranjeno plesati i pred mješovitom publikom. U 19. stoljeću je u Egiptu bilo zabranjeno ženama bilo kakvo izvođenje plesa u javnosti, te su na javim nastupima umjesto njih plesali muškarci. To je dovelo do konfuzije kod Europljana, pa su na kraju ukinuli tu zabranu, no orijentalni ples u Egiptu je i dalje strogo kontroliran zakonom.

Drugi naziv, i poznatiji naziv za orijentalni ples je, nažalost, trbušni ples. Taj naziv sa sobom obično nosi loše konotacije. Taj naziv je skovao Sol Bloom davne  1893. kako bi privukao pažnju na svoj izložak zvan «Ulica u Kairu». Nažalost, naziv se zadržao. Na arapskom i turskom ples se zove Orijentalni ples (arap. Raks Sharki, tur. Oryantal tansi). Ples su donijeli Gawadzei (Romi ?) iz Indije na područje arapskih zemalja, te se zato on u arapskim zemljama i dalje naziva orijentalni ples, ili ples istoka. Ples se dalje razvijao na tom području da bi na kraju u 20.-om stoljeću osvojio svijet